نمایش دادن همه 24 نتیجه

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس سه پل 32 آمپر 110 ولت

نام محصول : کنتاکتور سه پل 32 آمپر 110 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 32 آمپر سه پل ولتاژ بوبین : 110 ولت AC توان : 15 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 32 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 32 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 32 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 15 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 25 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 25 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 25 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 11 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 18 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 18 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 18 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 7.5 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 12 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 12 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 5.5 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 9 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 9 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 9 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 4 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 40 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 40 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 32 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 32 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 32 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 25 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 25 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 18 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 18 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 12 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 9 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 9 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 40 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 40 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 40 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 18.5KW داری 2 کنتاکت کمکی باز و بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 32 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 32 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 32 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 15KW داری 2 کنتاکت کمکی باز و بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 22 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 22 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 22 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 11KW داری 1 کنتاکت کمکی باز قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 18 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 18 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 18 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 7.5KW داری 1 کنتاکت کمکی باز قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 12 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 12 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 5.5KW داری 1 کنتاکت کمکی باز قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 9 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 9 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 9 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان :  4KW داری 1 کنتاکت کمکی باز قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور ال اس متاسل 12 آمپر

470,000 تومان
کنتاکتور سه فاز رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 50/60Hz داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته

قیمت و خرید کنتاکتور ال اس متاسل 9 آمپر

430,000 تومان
کنتاکتور سه فاز رنج جریان : 9 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 50/60Hz داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته

قیمت و خرید کنتاکتور ال اس متاسل 18 آمپر

630,000 تومان
کنتاکتور سه فاز رنج جریان : 18 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 50/60Hz داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته

قیمت و خرید کنتاکتور ال اس متاسل 22 آمپر

680,000 تومان
کنتاکتور سه فاز رنج جریان : 22 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 50/60Hz داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته

قیمت و خرید کنتاکتور ال اس متاسل 32 آمپر

980,000 تومان
کنتاکتور سه فاز رنج جریان : 32 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 50/60Hz داری ۲ کنتاکت کمکی باز و ۲ کنتاکت کمکی بسته

قیمت و خرید کنتاکتور ال اس متاسل 40 آمپر

1,440,000 تومان
کنتاکتور سه فاز رنج جریان : 40 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 50/60Hz داری 2 کنتاکت کمکی باز و 2 کنتاکت کمکی بسته