نمایش دادن همه 20 نتیجه

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 32 آمپر

نام محصول : کلید حرارتی 32 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 22 الی 32 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 17 آمپر

نام محصول : کلید حرارتی 17 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 12 الی 17 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 10 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 10 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 7 الی 10 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 6.3 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 6.3 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 4.5 الی 6.3 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 2.8 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 32 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 32 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 24 الی 32 آمپر قدرت قطع 50KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 18 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 18 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 13 الی 18 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 10 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 10 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 6 الی 10 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 6.3 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 6.3 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 4 الی 6.3 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 2.5 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 32 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 32 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 24 الی 32 آمپر قدرت قطع 15KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 18 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 18 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 13 الی 18 آمپر قدرت قطع 15KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 10 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 10 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 6 الی 10 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 6.3 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 6.3 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 4 الی 6.3 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 2.5 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 32 آمپر

کلیدحرارتی 32 آمپر برند: LS ساخت کشور: اصل کره تنظیم جریان:  22 الی 32 آمپر قدرت قطع 15KA کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 17 آمپر

کلیدحرارتی 17 آمپر برند: LS ساخت کشور: اصل کره تنظیم جریان:  11 الی 17 آمپر قدرت قطع 20KA کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 10 آمپر

کلیدحرارتی 10 آمپر برند: LS ساخت کشور: اصل کره تنظیم جریان:  6 الی 10 آمپر قدرت قطع 50KA کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 6 آمپر

کلیدحرارتی 6 آمپر برند: LS ساخت کشور: اصل کره تنظیم جریان: 4 الی 6 آمپر قدرت قطع 100KA محافظت از موتور های سه فاز 380 ولت با توان حداکثر 2.2 کیلووات

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر ال اس کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 2.5 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA محافظت از موتور سه فاز 380 ولت قیمت : 09916535651