نمایش دادن همه 15 نتیجه

قیمت و خرید کلید کمپکت قابل تنظیم 250 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 250 آمپر هیمل قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 250A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید کمپکت قابل تنظیم 160 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیمل قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 160A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید کمپکت قابل تنظیم 125 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر هیمل قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 125A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیمل غیرقابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: غیر قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 160A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیمل غیرقابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: غیر قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 100A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 630 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 630 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 630A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 50KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 400 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 400 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 400A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 50KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی رنج جریان : 160A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 38KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی رنج جریان : 100A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 38KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی رنج جریان : 63A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 38KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 250 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی
 • آمپر: 250A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 250

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 160 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی
 • آمپر: 160A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 160

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 125 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی
 • آمپر: 125A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 160

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 100 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی
 • آمپر: 100A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 100

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 63 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی
 • آمپر: 63A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 100