نمایش دادن همه 6 نتیجه

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 40 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 40 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 32 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 32 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 32 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 25 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 25 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 18 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 18 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 12 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 9 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 9 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651