نمایش دادن همه 11 نتیجه

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 63 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 63 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 63A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 32 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 25 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 16 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 10 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 10A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 6 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 6 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 32 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 25 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 16 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 10 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 10A تیپ : B،C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 6 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 6 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651