نمایش دادن همه 5 نتیجه

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 32 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 32 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 24 الی 32 آمپر قدرت قطع 50KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 18 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 18 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 13 الی 18 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 10 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 10 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 6 الی 10 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 6.3 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 6.3 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 4 الی 6.3 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 2.5 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651