نمایش دادن همه 11 نتیجه

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 63 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 63 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 63A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6363-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 32 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6332-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 25 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6325-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 16 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6316-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 10 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 10A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6310-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل ۶ آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 6 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6306-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 32 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6132-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 25 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6125-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 16 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6116-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 10 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 10A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6110-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل ۶ آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 6 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6106-7 قیمت : 09916535651