نمایش 1–100 از 117 نتیجه

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 32 آمپر

نام محصول : کلید حرارتی 32 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 22 الی 32 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 17 آمپر

نام محصول : کلید حرارتی 17 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 12 الی 17 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 10 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 10 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 7 الی 10 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 6.3 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 6.3 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 4.5 الی 6.3 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی زیمنس 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر زیمنس کشور سازنده : آلمان تنظیم جریان: 2.8 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس سه پل 32 آمپر 110 ولت

نام محصول : کنتاکتور سه پل 32 آمپر 110 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 32 آمپر سه پل ولتاژ بوبین : 110 ولت AC توان : 15 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 32 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 32 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 32 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 15 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 25 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 25 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 25 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 11 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 18 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 18 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 18 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 7.5 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 12 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 12 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 5.5 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور زیمنس 9 آمپر 230 ولت AC

نام محصول : کنتاکتور 9 آمپر 230 ولت AC زیمنس کشور سازنده : آلمانی رنج جریان : 9 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 4 کیلووات قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 63 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 63 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 63A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6363-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 32 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6332-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 25 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6325-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 16 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6316-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس سه پل 10 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 10A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6310-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 32 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6132-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 25 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6125-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 16 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6116-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 10 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 10A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6110-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری زیمنس تک پل ۶ آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری زیمنس تک پل 6 آمپر کشور سازنده : آلمان رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka شناسه محصول: 5SL6106-7 قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید کمپکت قابل تنظیم 250 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 250 آمپر هیمل قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 250A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید کمپکت قابل تنظیم 160 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیمل قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 160A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید کمپکت قابل تنظیم 125 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر هیمل قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 125A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیمل غیرقابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: غیر قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 160A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیمل

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیمل غیرقابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی کشور سازنده : چند ملیتی نوع کلید: غیر قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 100A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 35KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 630 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 630 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 630A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 50KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 400 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 400 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی رنج جریان : 400A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 50KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی رنج جریان : 160A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 38KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی رنج جریان : 100A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 38KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر هیوندایی

نام محصول : کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر هیوندایی قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی کشور سازنده : کره جنوبی نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی رنج جریان : 63A تعداد پل : 3پل قدرت قطع: 38KA قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 32 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 32 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 24 الی 32 آمپر قدرت قطع 50KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 18 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 18 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 13 الی 18 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 10 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 10 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 6 الی 10 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 6.3 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 6.3 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 4 الی 6.3 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیمل 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر هیمل کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان: 2.5 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 23 الی 32 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 23 الی 32 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 23 الی 32 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 25 الی 32 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 17 الی 25 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 17 الی 25 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 17 الی 25 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 25 الی 38 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 12 الی 18 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 18 الی 38 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 2.5 الی 4 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 2.5 الی 4 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 2.5 الی 4 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 38 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 4 الی 6 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 38 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی تنظیم جریان 22 الی 32 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 22 الی 32 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 22 الی 32 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی تنظیم جریان 16 الی 22 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 16 الی 22 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 16 الی 22 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 12 الی 18 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 4 الی 6 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 18 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 2 الی 3 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 2 الی 3 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 2 الی 3 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 18 A قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 40 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 40 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 32 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 32 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 32 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 25 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 25 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 18 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 18 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 12 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیمل 9 آمپر

نام محصول : کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت AC هیمل کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 9 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل سه پل 63 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل سه پل 63 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 63A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل سه پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل سه پل 32 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل سه پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل سه پل 25 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل سه پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل سه پل 16 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل سه پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل سه پل 10 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 10A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل سه پل 6 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل سه پل 6 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل تک پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل تک پل 32 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل تک پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل تک پل 25 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل تک پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل تک پل 16 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل تک پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل تک پل 10 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 10A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیمل تک پل 6 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیمل تک پل 6 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 32 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 32 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 24 الی 32 آمپر قدرت قطع 15KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 18 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 18 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 13 الی 18 آمپر قدرت قطع 15KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 10 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 10 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 6 الی 10 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 6.3 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 6.3 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 4 الی 6.3 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید حرارتی هیوندایی 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر هیوندایی کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 2.5 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA ولتاژ کاری : 690 ولت AC قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 40 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 40 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 40 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 18.5KW داری 2 کنتاکت کمکی باز و بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 32 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 32 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 32 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 15KW داری 2 کنتاکت کمکی باز و بسته قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 22 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 22 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 22 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 11KW داری 1 کنتاکت کمکی باز قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 18 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 18 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 18 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 7.5KW داری 1 کنتاکت کمکی باز قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 12 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 12 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان : 5.5KW داری 1 کنتاکت کمکی باز قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور هیوندایی 9 آمپر

نام محصول : کنتاکتور هیوندایی 9 آمپر 220 ولت AC کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 9 آمپر ولتاژ بوبین : 220 ولت AC توان :  4KW داری 1 کنتاکت کمکی باز قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 63 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 63 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 63A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 32 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 25 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 16 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 10 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 10A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 6 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی سه پل 6 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : سه پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 32 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 32 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 32A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 25 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 25 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 25A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 16 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 16 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 16A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 10 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 10 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 10A تیپ : B،C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری – روشنایی قیمت : ۰۹۹۱۶۵۳۵۶۵۱

قیمت و خرید کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 6 آمپر

نام محصول : کلید مینیاتوری هیوندایی تک پل 6 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی رنج جریان : 6A تیپ : C تعداد پل : تک پل قدرت قطع : 6Ka کاربرد : موتوری - روشنایی قیمت : 09916535651

قیمت و خرید کنتاکتور ال اس متاسل 12 آمپر

470,000 تومان
کنتاکتور سه فاز رنج جریان : 12 آمپر ولتاژ بوبین : 230 ولت AC توان : 50/60Hz داری 1 کنتاکت کمکی باز و 1 کنتاکت کمکی بسته

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 250 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی
 • آمپر: 250A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 250

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 160 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی
 • آمپر: 160A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 160

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 125 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی
 • آمپر: 125A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 160

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 100 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی
 • آمپر: 100A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 100

قیمت و خرید کلید اتوماتیک 63 آمپر ال اس

 • ساخت کشور : اصل کره
 • نام برند : LS - metasol ( ال اس - متاسل )
 • نوع کلید: قابل تنظیم حرارتی - ثابت مغناطیسی
 • آمپر: 63A
 • اتوماتیک 3پل
 • قدرت قطع: 85KA
 • آمپر فریم 100

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 32 آمپر

کلیدحرارتی 32 آمپر برند: LS ساخت کشور: اصل کره تنظیم جریان:  22 الی 32 آمپر قدرت قطع 15KA کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 17 آمپر

کلیدحرارتی 17 آمپر برند: LS ساخت کشور: اصل کره تنظیم جریان:  11 الی 17 آمپر قدرت قطع 20KA کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 10 آمپر

کلیدحرارتی 10 آمپر برند: LS ساخت کشور: اصل کره تنظیم جریان:  6 الی 10 آمپر قدرت قطع 50KA کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 6 آمپر

کلیدحرارتی 6 آمپر برند: LS ساخت کشور: اصل کره تنظیم جریان: 4 الی 6 آمپر قدرت قطع 100KA محافظت از موتور های سه فاز 380 ولت با توان حداکثر 2.2 کیلووات

قیمت و خرید کلید حرارتی ال اس 4 آمپر

نام محصول : کلیدحرارتی 4 آمپر ال اس کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان: 2.5 الی 4 آمپر قدرت قطع 100KA محافظت از موتور سه فاز 380 ولت قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 22 الی 32 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 22 تا 32 برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر کد فنی:  MT-32/3K27  O/L  22 - 32 A

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 16 الی 22 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 16 تا 22 برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر کد فنی:  MT-32/3K19  O/L  16 - 22 A

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 12 تا 18 برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر کد فنی:  MT-32/3K15  O/L  12 - 18 A

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 4 تا 6 برای کنتاکتور ۹ الی ۴۰ آمپر کد فنی:   MT-32/3K5  O/L  4 - 6 A