نمایش دادن همه 15 نتیجه

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 23 الی 32 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 23 الی 32 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 23 الی 32 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 25 الی 32 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 17 الی 25 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 17 الی 25 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 17 الی 25 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 25 الی 38 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 12 الی 18 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 18 الی 38 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 2.5 الی 4 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 2.5 الی 4 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 2.5 الی 4 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 38 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیمل با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر

نام محصول : بیمتال هیمل با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر کشور سازنده : چند ملیتی تنظیم جریان : 4 الی 6 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 38 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی تنظیم جریان 22 الی 32 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 22 الی 32 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 22 الی 32 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی تنظیم جریان 16 الی 22 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 16 الی 22 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 16 الی 22 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 12 الی 18 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 40 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 4 الی 6 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 18 آمپر قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 2 الی 3 آمپر

نام محصول : بیمتال هیوندایی با تنظیم جریان 2 الی 3 آمپر کشور سازنده : کره جنوبی تنظیم جریان : 2 الی 3 قابل نصب بر روی کنتاکتور های 9 الی 18 A قیمت : 09916535651

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 22 الی 32 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 22 تا 32 برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر کد فنی:  MT-32/3K27  O/L  22 - 32 A

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 16 الی 22 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 16 تا 22 برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر کد فنی:  MT-32/3K19  O/L  16 - 22 A

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 12 الی 18 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 12 تا 18 برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر کد فنی:  MT-32/3K15  O/L  12 - 18 A

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 4 الی 6 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 4 تا 6 برای کنتاکتور ۹ الی ۴۰ آمپر کد فنی:   MT-32/3K5  O/L  4 - 6 A

قیمت و خرید بیمتال ال اس با تنظیم جریان 2.5 الی 4 آمپر

650,000 تومان
تنظیم جریان 2.5 تا 4 برای کنتاکتور 9 الی 40 آمپر کد فنی:  MT-32/3K3.3  O/L  2.5 - 4 A