شرکت رسامهرنورالکتریک البرز تولید کننده محصولات الکتریکی و الکترونیکی با بالاترین استاندارد و کیفیت

سیستم های اعلام سرقت (خانگی و صنعتی-خودرو)

شرکت تولیدی ( رسا مهرنورالکتریک البرز) طراح و تولید کننده انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی طراح و تولید کننده انواع سیستم های اعلام سرقت( خانگی-اداری و صنعتی) www.rasa-electric.com