شرکت رسامهرنورالکتریک البرز تولید کننده محصولات الکتریکی و الکترونیکی با بالاترین استاندارد و کیفیت

دستگاههای دافع حشرات ویونیزاسیون هوا

شرکت تولیدی( رسامهرنورالکتریک البرز) طراح و تولید کننده انواع دستگاههای دافع حشرات - حیوانات و پرندگان با برند براز www.rasa-electric.com ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------